Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie.
MailPlus UP - De User Portal van MailPlus
mei 2018

 Inhoud

Samenwerking met RINO Groep / Jaarverslag 2017 / Nieuwe video's CCE Podium / Middagsymposia VVT / Organisatieontwikkeling / Autisme en anorexia 
 

CCE en RINO Groep bundelen krachten

De RINO Groep en het CCE gaan vanaf eind mei samenwerken om de CCE Scholing gezamenlijk aan te bieden. Door deze krachtenbundeling kunnen beide partijen de uitgebreide ervaring van de RINO Groep met opleiden in de zorg combineren met de expertise van het CCE op het gebied van ernstig probleemgedrag.

    > Lees verder
 

Jaarverslag 2017: Samen zoeken naar duurzame oplossingen

In de loop der jaren kiest het CCE steeds bewuster en systematischer voor de rol van partner die in samenspraak met belanghebbenden onderzoekt welke expertise al aanwezig is en wat aanvullend kan werken. Door samen met betrokkenen te zoeken naar passende mogelijkheden, ontstaat eigenaarschap. Dat leidt tot betere en duurzamere oplossingen.

Het jaarverslag 2017 geeft een beeld van wat wij afgelopen jaar hebben gedaan en hoe we dat hebben geëvalueerd. Lees meer over consultaties, activiteiten en projecten van het CCE.

    > Lees het jaarverslag
 

Nieuwe video’s binnenkort op CCE Podium

Binnenkort zijn nieuwe video's online te bekijken op CCE Podium. In de loop van juni zijn de presentaties van consulenten Inge Goverde en Gert-Jan de Haas te zien.

Gedragskundige Inge Goverde houdt een pleidooi voor de kracht van het levensverhaal in de psychiatrie. Neuropsycholoog Gert-Jan de Haas gaat in op het belang van transnosologisch denken vanuit het brein om meer grip te krijgen op complex gedrag.

De presentaties van de andere sprekers verschijnen vanaf eind augustus online.

    > Lees verder
 

Onbegrepen gedrag. Wat kan ik doen?

Middagsymposia voor verzorgenden in de VVT:
Breed kijken naar cliënten met dementie

Dementie brengt vaak onbegrepen gedrag met zich mee. Alles kan daardoor moeilijker worden: dagelijkse verzorging, slapen, het samenzijn in de huiskamer. Wat kun jij doen om te zorgen dat het welzijn van deze cliënten en hun omgeving toeneemt?
 

Kom naar een van de middagsymposia!

> Lees verder
 

Waarnemers tijdens organisatieontwikkeling

Per 1 juni gaan regiodirecteuren Mariet Beurskens en Alice Padmos met vroegpensioen. Eind deze maand nemen zij afscheid van het CCE.
Hun vertrek en de nieuwe meerjarenvisie van het CCE zijn een natuurlijk moment om na te denken over de toekomstige inrichting en ontwikkeling van de organisatie- en overlegstructuur. In de loop van dit jaar komt daar meer duidelijkheid over.

    > Lees verder
 

Autisme en anorexia bij volwassenen


In het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme is een artikel verschenen van CCE-coördinator Rutger Clarijs en Annelies Spek, hoofd Autisme Expertisecentrum en Autisme Academy.

Naar schatting heeft 25 procent van de vrouwen met anorexia nervosa ook een autismespectrumstoornis. Helaas is er nog weinig bekend over de comorbide problematiek.
 
    >   Lees verder 

Quote van de maand


"Prachtig... inzicht verrijkt... maakt ruimte voor andere opties"
Reactie op videopresentatie van Sandra de Wit op CCE Podium over 'vrijheidsbeperking of handelingsbeperking'
Colofon

Dit is een uitgave van het CCE (Centrum voor Consultatie en
Expertise)


Heb je vragen of suggesties?
Mail dan naar: communicatie@cce.nl

Aanmelden
Afmelden