Kun je dit bericht niet lezen? Klik hier voor een online versie.
MailPlus UP - De User Portal van MailPlus
september 2018

 Inhoud

TeamUp / Opbrengst middagsymposium JeugdzorgPlus / CCE Podium / 
Good practices delen in ouderenzorg / Wat CCE kan betekenen voor mensen met eetstoornis /  Consultatieonderzoek Syndroom van Down
 

TeamUp: coaching & e-learning voor teams in ouderenzorg

Het CCE introduceert een nieuwe kosteloze dienst voor teams van verzorgenden in de ouderenzorg: TeamUp.

TeamUp is de combinatie van online leermodules over de achtergronden van probleemgedrag bij dementie én een coach die teams van verzorgenden begeleidt bij het doornemen van deze modules.

  >   Lees meer over TeamUp

 

Opbrengst Middagsymposium JeugdzorgPlus


Kennis en ervaring uitwisselen stond centraal tijdens het Middagsymposium JeugdzorgPlus op 5 juni in The Colour Kitchen in Utrecht. De opkomst was groot met meer dan 70 behandelaren en teamleiders uit bijna alle JeugdzorgPlus-instellingen.

Van de opbrengst van het symposium zijn tekeningen gemaakt. Hiervan is een set (ansicht)kaarten gemaakt voor professionals in de JeugdzorgPlus. Zij kunnen deze gebruiken om in gesprek te gaan met hun collega’s over de thema's die op 5 juni aan de orde zijn geweest, zoals Van beheersen naar begeleiden, Omgaan met hectiek op de werkvloer en Samenwerken met het (professionele) netwerk.
  
  >   Meer lezen
 

Nieuwe video's CCE Podium online

Voor de zomer zijn er twee nieuwe video’s op CCE Podium online verschenen. Met hun presentaties delen CCE-consulenten hun expertise uit consultaties over thema's rond probleemgedrag. 

Gedragskundige en CCE-consulent Inge Goverde houdt een pleidooi voor de kracht van het levensverhaal.
Neuropsycholoog en CCE-consulent Gert-Jan de Haas gaat in op het belang van transnosologisch denken vanuit het brein om meer grip te krijgen op complex gedrag.

Komende weken volgen nieuwe presentaties van andere sprekers!
 
  >  Trailer Annelies te Riele over 'Bouwstenen van gehechtheid' 
  
   >  Inge Goverde over ‘De kracht van het levensverhaal

   >  Gert-Jan de Haas over ‘Ons brein: de nosologische Melting Pot’

 

Wat vind je van CCE Podium?


Bekijk je de video's op CCE Podium? Wij zijn benieuwd hoe je deze waardeert en of je deze in de praktijk gebruikt. Op CCE Podium delen CCE-consulenten hun expertise over probleemgedrag. Inmiddels zijn 18 video's online te bekijken.

Met jouw input kunnen wij bij een volgende ronde van CCE Podium nog beter inspelen op je wensen en behoeften. Vul de enquête in en maak kans op een van de drie Dopper waterflessen die wij verloten onder de inzenders. Hartelijk dank voor je medewerking!
 
  >  Geef je mening over CCE Podium
 

Succeservaringen in het omgaan met probleemgedrag


Op dinsdag 11 december presenteert het CCE succeservaringen in het omgaan met probleemgedrag. Een dag voor professionals in de ouderenzorg vol inspirerende good practices die zijn voortgekomen uit Waardigheid & Trots. Kom ook om te delen en te leren.

  >   Schrijf je nu in en reserveer 11 december in je agenda!

 

Wanneer de situatie uitzichtloos is

Interview met Rutger Clarijs in Weet Magazine
Onlangs verscheen in Weet Magazine van de vereniging rond eetstoornissen een interview met Rutger Clarijs, coördinator bij het CCE. Hij vertelt hierin wat het CCE kan betekenen voor mensen met een eetstoornis.
   
  
   >  Lees het interview

 

CCE en TOPGGz trekken samen op


CCE en TOPGGz-afdelingen bieden consultatie & advies voor professionals in de GGZ. Beide organisatie hebben de mogelijkheden verkend om hierin samen op te trekken. In de praktijk blijkt dat er vaak al een lange voorgeschiedenis is voordat professionals consultatie & advies inwinnen bij het CCE of een TOPGGz-afdeling. Inmiddels zijn eerste stappen gezet naar een verdere samenwerking op dit gebied.

Neem voor meer informatie contact op met Didier Rammers, programmaleider GGZ bij CCE, didierrammers@cce.nl
 
  >  Lees meer
 

Consultatieonderzoek Syndroom van Down


Op het World Down Syndrome Congress in Glasgow van 24 t/m 27 juli gaf CCE-coördinator Jannie van Lenthe een posterpresentatie over het consultatieonderzoek naar mensen met het Syndroom van Down. Zij onderzocht mensen met Syndroom van Down die in de loop van hun leven een enorme terugval in ontwikkeling laten zien die moeilijk te verklaren blijkt.
    
  >   Bekijk de posterpresentatie

Quote van de maand


"Om aan te sluiten bij de emotionele draagkracht van iemand met een (langdurige) eetstoornis is het van belang om sámen een plan van aanpak te maken"
Rutger Clarijs in Weet Magazine
Colofon

Dit is een uitgave van het CCE (Centrum voor Consultatie en
Expertise)


Heb je vragen of suggesties?
Mail dan naar: communicatie@cce.nl

Aanmelden
Afmelden