Kun je dit bericht niet lezen? Klik hier voor een online versie.
MailPlus UP - De User Portal van MailPlus
8 november 2018

 Inhoud

Beschrijf je eigen casus / CCE Podium / Leren van Casussen / Congresparade / Voorbereidingen Wet Zorg en wang / Probleemgedrag in Context
 

Aan de slag: beschrijf je eigen casus


Wil je een eigen casus analyseren en beschrijven via de methodische wijze van Leren van Casussen? Dan is dit je kans!

Om je casus te beschrijven en presenteren, volg je een 3-daagse training. Daarbij kun je rekenen op persoonlijke begeleiding.

Uit eerdere ervaringen blijkt dat het beschrijven van je eigen casus heel leerzaam is en nieuwe inzichten oplevert. Bovendien verschijnt je casus online op Leren van Casussen en deel je expertise met vakgenoten.

  >   Lees meer en schrijf je in!
 

CCE Podium: nieuwe video's online


Er zijn drie nieuwe presentaties online op CCE Podium. Bekijk de video's nu!
 
Dansles! met Arno Willems

Hoe krijg je als begeleider beter zicht op de bejegening van een cliënt met moeilijk en uitdagend gedrag? Welke factoren zijn van invloed op de interactie? En wat is de rol van de gedragskundige? Probeer eens anders te dansen en laat je leiden door CCE-consulent en GZ-psycholoog Arno Willems.

Versimpeling van de wereld lijkt eenvoudig van Petra van den Hombergh

De wereld is voor mensen met een verstandelijke beperking enorm complex. Aan ons de taak die wereld voor hen te vereenvoudigen. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Het vraagt inzicht in de complexiteit van mogelijkheden en beperkingen van ieder individu. En het vraagt creativiteit en maatwerk in de uitwerking. 

Bouwstenen van gehechtheid van Annelies te Riele

Ons hechten aan een ander. Dat doen we allemaal. Logisch, want het is een aangeboren behoefte en het fundament van ons leven. Als er iets misgaat in het hechtingsproces, moet dat eerst gerepareerd worden voordat je je goed kunt hechten aan anderen. Vanuit de aangeboren behoefte om te hechten zal een cliënt er dus alles aan doen zich te verbinden aan de ander.
 

Leren van Casussen: samen volgen we Bianca


Bianca laat zelfverwondend gedrag zien. Ze brengt zichzelf ernstige schade toe die levensbedreigend kan zijn. Ook is ze agressief naar het team dat haar individueel begeleidt. Bianca heeft het Cornelia de Lange Syndroom dat veel lichamelijke klachten met zich mee brengt. Daarnaast is er ook een Autisme Spectrum Stoornis geconstateerd. 

Voor Bianca leidt de situatie tot meer stress en dat leidt tot meer zelfverwondend gedrag. De teamleden voelen zich machteloos.

  >  Bekijk deze casus
 

Congresparade

Anders kijken naar probleemgedrag


Met StudieArena organiseren we de Congresparade Anders kijken naar probleemgedrag op maandag 26 november. 
Er zijn nog een paar plaatsen. Schrijf je nu in!

  >  Meer informatie en inschrijven
 

Onderzoek voorbereidingen Wet Zorg & Dwang


Onlangs verscheen het rapport ‘Aan de slag met consultatie’, de eindrapportage van een onderzoek onder 28 instellingen in de VVT. In opdracht van het CCE is onderzocht op welke wijze instellingen in de VVT zich voorbereiden op de inwerkingtreding van de Wet Zorg en Dwang.

  >  Lees verder en download het rapport
 

Leren van Casussen: Floris


Floris is geboren met een verstandelijke beperking en vertoont probleemgedrag. Hij bonkt en slaat met zijn hoofd of voeten, bijt op zijn handen, gilt, schreeuwt, sproeit met speeksel en boort met zijn vingers in zijn ogen. Hoewel hij graag eet en gefixeerd is op eten, is Floris ernstig ondervoed. Floris braakt en rumineert namelijk al vanaf zijn geboorte. Hij komt nauwelijks met leeftijdgenoten in aanraking en ook het sociale leven van zijn ouders is zeer beperkt.

Floris' ontwikkeling stagneert. De ouders en het kinderdagverblijf weten niet meer wat ze nog kunnen doen om hems te helpen zich verder te ontwikkelen.

  >  Bekijk deze casus
 

Probleemgedrag in Context: de rol van de gedragskundige

In januari start weer een nieuwe editie van onze 7-daagse leergang voor gedragskundigen. De opvatting van het CCE over aard en ontstaan van ernstig en aanhoudend probleemgedrag is het uitgangspunt van deze leergang.

Op basis van deze opvatting vindt een kritische reflectie plaats op je eigen rol en positie als gedragskundige. Dat doen we door een theoretisch kader aan te bieden, door het behandelen van casuïstiek binnen dit kader en door vertaling naar je eigen, concrete werksituatie.

  >   Meer informatie en inschrijven
  

 

Helpt reflectie bij complexe zorg?

In de recente uitgave van Denkbeeld, tijdschrift voor psychogeriatrie, is een artikel verschenen van CCE-coördinator Yfke Froentjes. In het kader van haar master Arbeids- en Organisatiepsychologie deed Yfke een kleinschalige studie onder verzorgenden. 

Onderzoek onder hoogopgeleide zorgprofessionals toont aan dat reflecteren op het eigen handelen niet alleen tot betere zorg leidt, maar ook tot meer tevredenheid over de eigen rol daarin. Geldt dat ook voor zorgmedewerkers op mbo-3-niveau?

  >  Lees dit artikel in Denkbeeld (abonnement vereist)

Quote van de maand


"De leergang geeft vooral veel bewustwording over eigen positie, invloed en verantwoordelijkheid"
Deelnemer aan de leergang 'Probleemgedrag in context'
Colofon

Dit is een uitgave van het CCE (Centrum voor Consultatie en
Expertise)


Heb je vragen of suggesties?
Mail dan naar: communicatie@cce.nl

Aanmelden
Afmelden