Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie.
MailPlus UP - De User Portal van MailPlus
4 december 2017

 Inhoud

CCE Podium: nieuwe video's online - Leren en opleiden in 2018 - Zoektocht naar woonplek met intensieve begeleiding - Epilepsie: kortsluiting in de hersenen - 'We begrijpen Bianca beter' - Nieuwe casus 'Dit gaat niet over Gabi'
 

CCE Podium: nieuwe video's online

In juni is een nieuwe ronde van CCE Podium opgenomen. Acht consulenten delen hun expertise en inzichten uit consultaties over een specifiek thema rond probleemgedrag.


Verwacht:

  • Gert-Jan de Haas: Overleven en de onvrije wil van niet-niet (12 december)

     > Bekijk het overzicht van alle online presentaties
 
 

'Dit gaat niet over Gabi'


Gabi is 15 en heeft het Syndroom van Down. Desondanks kan ze redelijk meekomen op haar VMBO-school. De ouders en de school verschillen steeds sterker van mening over de vraag of Gabi wel op een zinvolle manier op school kan blijven. De school vindt van niet, de ouders van wel.

  >  Bekijk deze casus over conflict en triades op Leren van Casussen
 

Leren en opleiden voorjaar 2018:

Vermoedens van psychiatrische problematiek


De succesvolle leergang ‘Vermoedens van psychiatrische problematiek’ staat dit voorjaar opnieuw op het programma. Dit is een leergang voor gedragskundigen, avg's en psychiaters in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het onderkennen van psychiatrische problemen blijkt voor al deze professies een lastige opgave. In de leergang gaan we uitgebreid in op het herkennen van psychiatrische stoornissen bij deze doelgroep.

Daarnaast besteden we aandacht aan de onderlinge samenwerking tussen de drie deelnemende disciplines. 

    >   Meer informatie en aanmelding
 

Zoektocht naar woonplek met intensieve begeleiding voor mensen met autisme


Soms lopen zorgprofessionals vast met mensen met autisme en ernstig probleemgedrag en doen zij een beroep op het CCE om mee te denken over goede oplossingen. In veel gevallen blijken de betrokken mensen behoefte te hebben aan een stabiele woonplek, met intensieve en gespecialiseerde begeleiding. Zij zijn niet gebaat bij korte, op herstel gerichte opnames ter behandeling. Bij gebrek aan een goede woonplek vallen deze mensen vaak tussen wal en schip.

Het CCE werkte mee aan een serie artikelen van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) die aan de hand van drie casussen illustreert wat dit in de praktijk voor cliënten betekent.

     >    Lees de artikelen over autisme en de zoektocht naar een woonplek
 

Epilepsie: kortsluiting in de hersenen

 Als je alle aandacht richt op het probleemgedrag van een cliënt, dan kun je een mogelijke oorzaak over het hoofd zien. Bijvoorbeeld epilepsie.
CCE-coördinator Truus van den Brink onderzocht het verband.

     >    Lees meer over Epilepsie en probleemgedrag

 

'We begrijpen Bianca beter'


Denk nooit dat zelfverwondend gedrag bij iemand hoort. Het verhaal van Bianca van Assem laat zien dat er verbetering mogelijk is, als je multidisciplinair samenwerkt, gesteund wordt door de organisatie, en de tijd neemt. ‘Nu weten we wat we moeten doen als de spanning toeneemt.’

De impact van zelfverwond gedrag is enorm groot. Daarom heeft het CCE een publicatie gewijd aan dit belangrijke thema: bestel het boek Zelfverwonding.

   >  Lees het verhaal van Bianca op VGN-website
 
 

Leren en opleiden voorjaar 2018:

Probleemgedrag in context


Dit voorjaar staat onze scholing voor een groot deel in het teken van Probleemgedrag in Context.
Van de bekende leergang voor gedragskundigen, is ook een variant voor begeleiders en een voor managers. 

Meer informatie en aanmelding
 

Quote van de maand


"Het hebben van epilepsie lijkt een risicofactor voor het ontstaan van problemen in de interactie tussen cliënt en omgeving."
Truus van den Brink, CCE-coördinator over Epilepsie en probleemgedrag
Colofon

Dit is een uitgave van het CCE (Centrum voor Consultatie en
Expertise)

Heb je vragen of suggesties?
Mail dan naar: communicatie@cce.nl
 

Aanmelden
Afmelden