Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie.
MailPlus UP - De User Portal van MailPlus
11 januari 2018

 

Scholing voorjaar 2018:

Probleemgedrag in Context

Wat is jouw rol?

 

Leergang Probleemgedrag in Context:

de rol van de gedragskundige

Een 6-daagse geaccrediteerde leergang voor orthopedagogen en psychologen in de gehandicaptenzorg (ST18.002)

De opvatting van het CCE over aard en ontstaan van ernstig en aanhoudend probleemgedrag is het uitgangspunt van deze leergang. We bieden een theoretisch kader, behandelen casuïstiek (van zowel docenten als cursisten) en maken een vertaling naar je eigen, concrete werksituatie.

Beeldvorming, idiografische theorie, interventieplan en effectbeoordeling, zijn belangrijke thema’s in het programma, evenals samenwerking met managers, familie en teams en organisatorische aspecten.  

Data: 13 maart, 3 en 24 april, 22 mei, 19 juni en 3 juli 2018.
Kosten: € 2.250,-
Locatie: Buitensporig, Tiel

      >   meer informatie en aanmelding    
 

Probleemgedrag in Context:

de rol van de manager

2-daagse cursus voor operationeel managers in de gehandicaptenzorg (ST18.003)

In deze cursus gaan we in op de voorwaardenscheppende rol van de manager, vooral daar waar (intensieve) samenwerking met de gedragskundige of andere betrokken professionals bij ernstig en aanhoudend probleemgedrag aan de orde is.  

Hierin betrekken we, naast de visie en expertise van het CCE actuele organisatorische ontwikkelingen binnen de gehandicaptenzorg, die van invloed zijn op rol en positie van(operationeel) managers.

Data: 15 mei en 15 juni 2018
Kosten: € 650,- inclusief cursusmateriaal en lunch.
Locatie: Buitensporig, Tiel.
 
    >   Meer informatie en aanmelding
 

Probleemgedrag in Context:

de rol van de begeleider

2-daagse cursus voor operationeel managers in de gehandicaptenzorg (ST18.004)

Bij het dagelijks omgaan met mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking en probleemgedrag is de rol van de begeleider heel groot. Naast een ondersteunende rol heeft de begeleider ook een signalerende rol bij het herkennen van factoren die meespelen bij het ontstaan, versterken en voortduren van probleemgedrag.

In deze cursus staan we allereerst stil bij visie op probleemgedrag. Dat doen we door de visie van het CCE te toetsen aan de praktijk en eigen visie van deelnemers aan deze cursus: hoe kijk je naar gedrag, wanneer noem je het probleemgedrag, welke factoren spelen daar een rol bij, wat is de invloed van de omgeving en welke rol speel je hier zelf als begeleider bij?

Data: 24 mei en 21 juni 2018
Kosten: € 650,- inclusief cursusmateriaal en lunch.
Locatie: Buitensporig, Tiel.
 
    >   Meer informatie en aanmelding
 

Vermoedens van psychiatrische problematiek

Een 5-daagse cursus over interdisciplinair samenwerken door gedragskundigen, avg's en psychiaters in de gehandicaptenzorg (ST18.001)

Drie disciplines kijken elk vanuit hun eigen professie naar de doelgroep van mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking.. Het onderkennen van psychiatrische problemen blijkt voor al deze professies een lastige opgave. Daar gaan we in deze leergang uitgebreid op in.

Data: 6 en 27 maart,17 april, 8 mei en 5 juni 2018
Kosten:  € 1875,- inclusief cursusmateriaal en lunch.
Locatie: Buitensporig, Tiel.

Colofon

Dit is een uitgave van het CCE (Centrum voor Consultatie en
Expertise)


Heb je vragen of suggesties?
Mail dan naar: communicatie@cce.nl