Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie.
MailPlus UP - De User Portal van MailPlus
15 februari 2018

 Inhoud

CCE Podium / Middagsymposia VVT / Aansluiten bij FTD / Meerzorg 2.0 / Beleidsvisie Kompas / De rol van de manager /  Scholing dit voorjaar / Onderzoek Organisatiecontext
 

CCE Podium: kom naar de opnames op 5 april


Op donderdag 5 april worden opnieuw opnames gemaakt voor het succesvolle CCE Podium. Ons podium staat ditmaal in Lelystad.

Acht consulenten delen hun specifieke expertise over een thema dat is gerelateerd aan probleemgedrag. Van hun presentaties maken we video-opnames die vanaf mei online te bekijken zijn.

Schrijf je nu in om de opnames bij te wonen!
 
>   meer informatie en aanmelding    
 

Onbegrepen gedrag. Wat kan ik doen?

Middagsymposia voor verzorgenden in de VVT:
Breed kijken naar cliënten met dementie

Dementie brengt vaak onbegrepen gedrag met zich mee. Alles kan daardoor moeilijker worden: dagelijkse verzorging, slapen, het samenzijn in de huiskamer. Wat kun jij doen om te zorgen dat het welzijn van deze cliënten en hun omgeving toeneemt?
 

Kom naar een van de middagsymposia!

De inschrijving is geopend. Meld je snel aan!
 

Aansluiten bij Frontotemporale Dementie (FTD)


Frontotemporale dementie (FTD) is een vorm van dementie die vaak probleemgedrag met zich meebrengt. Daarom heeft het CCE de relatie tussen FTD en probleemgedrag onderzocht.

Dit onderzoek bestaat uit de volgende elementen: analyse van een aantal CCE-dossiers en een literatuuronderzoek. De bevindingen die hieruit zijn voortgekomen, zijn voorgelegd aan een expertforum.
 
> Lees verder over dit onderzoek
 

Rol van het CCE bij Meerzorg 2.0 geëvalueerd


Het CCE heeft aan het onafhankelijke onderzoeksbureau DSP-groep gevraagd te onderzoeken hoe zorgaanbieders de veranderde rol van het CCE binnen de Proeftuinen waarderen. Ook zijn zij gevraagd naar hun aanbevelingen voor de toekomst. Dat heeft geleid tot het rapport Rol CCE bij Meerzorg 2.0.
 
    >    Lees verder over dit onderzoek
 

Op koers met het Kompas


Waar wil het CCE in de toekomst aan werken samen met anderen? Dit hebben we beschreven in het Kompas 2018 – 2021. Deze beleidsvisie bouwt voort op de koers die we in 2014 hebben ingezet. Hierin lees je voor welke opgaven we komende jaren staan.
 
    >    Lees het Kompas
 

De rol van de manager bij probleemgedrag, een symposium

Na de succesvolle middagsymposia voor verzorgenden, vond op 9 november 2017 het eerste middagsymposium plaats voor managers, teamleiders en andere leidinggevenden in de ouderenzorg. Zo’n 35 leidinggevenden uit het zuiden van het land waren aanwezig in Vught om zich te verdiepen in de vraag: hoe ga ik als leidinggevende om met toenemende problematiek bij cliënten.


     > Lees verder
 

Voorjaarsaanbod Scholing

Voor deze cursussen hebben we nog ruimte voor extra deelnemers:

         > het gehele aanbod vind je op onze site  

 

 

Eerste resultaten CCE promotieonderzoek
'Organisatiecontext en probleemgedrag'


De eerste resultaten van het promotieonderzoek ‘Invloed van de organisatiecontext op probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking’ zijn gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ).
 
 
> Lees het artikel

Quote van de maand


"Prachtig... inzicht verrijkt... maakt ruimte voor andere opties"
Reactie op videopresentatie van Sandra de Wit op CCE Podium over 'vrijheidsbeperking of handelingsbeperking'
Colofon

Dit is een uitgave van het CCE (Centrum voor Consultatie en
Expertise)


Heb je vragen of suggesties?
Mail dan naar: communicatie@cce.nl

Aanmelden
Afmelden