Kun je dit bericht niet lezen? Klik hier voor een online versie.
MailPlus UP - De User Portal van MailPlus
April 2019

 Inhoud

Aanmelden CCE Podium / Nieuwe e-learning / Promotieonderzoek / Rol CCE bij Meerzorg / Congres 'Anders kijken naar probleemgedrag'
 

Aanmelden voor CCE Podium op 23 mei 

Op donderdag 23 mei maken we opnames van de nieuwe ronde van CCE Podium in Grand Café De Haven in Zwammerdam. Negen deskundigen delen er hun inzichten over belangwekkende thema’s rond probleemgedrag. Wil je bij de opnames zijn? Meld je dan nu aan! 
  
Meer informatie over sprekers CCE Podium

 

Nieuwe e-learning: Dementie en slaapproblemen


Er staat een nieuwe e-learning online voor verzorgenden in de ouderenzorg. In deze e-learning leer je hoe slaapproblemen van invloed zijn op het probleemgedrag bij dementie. 
 
 Bekijk de nieuwe e-learning 
   

Organisatieaspecten van invloed op probleemgedrag?


Uit het tweede deel van het CCE promotieonderzoek van Vanessa Olivier-Pijpers blijkt dat organisatieaspecten van invloed zijn op probleemgedrag. Visie, waarden en voldoende middelen zijn belangrijke aspecten bij het voorkomen en verminderen van probleemgedrag. Deze aspecten beïnvloeden de mate waarin begeleiders goed kunnen reageren op probleemgedrag en langdurig betrokken kunnen blijven bij cliënten. 
  
Meer informatie over het promotieonderzoek  
 

Schrijf je in voor congres 'Anders kijken naar probleemgedrag'

Op 27 mei 2019 organiseert StudieArena, in samenwerking met het CCE, het landelijke congres ‘Anders kijken naar probleemgedrag’. Professionals in de langdurige zorg krijgen regelmatig te maken met gedrag van cliënten dat problemen oplevert voor hen zelf, maar ook voor hun omgeving. Denk bijvoorbeeld aan claimend, ontremd en dwaalgedrag.

Tijdens het congres staan in een diverse inhoudelijk zeer uiteenlopende workshops, mogelijke (preventieve) maatregelen en interventies centraal. De workshops worden geleid door deskundigen op het terrein van probleemgedrag in de zorg. Velen van hen zijn ook consulenten van het CCE. Het plenaire deel van de dag wordt ingevuld door Geert Bettinger (trainer/auteur) die op zoek gaat naar de mogelijke onderliggende factoren van probleemgedrag en Robert de Hoog (Specialist SI) samen met Pieternel van Amelsvoort (Zangpedagoog). Deze laatsten leggen de focus op de invloed van omgevingsprikkels op het gedrag.

 
Meer informatie en inschrijven 

 

Rol CCE bij nieuwe regeling Meerzorg 


Met de invoering van de nieuwe regeling Meerzorg verandert er nogal wat in de uitvoering ervan, ook voor het CCE. De rol van het CCE is meer dan ooit een inhoudelijke.

Sinds begin dit jaar werken we met zogenoemde 'ontwikkelgesprekken'. Samen met zorgaanbieders, cliënten of verwanten en  indien wenselijk zorgkantoren, richten we ons op het verbeteren van de kwaliteit van zorg in relatie tot de zorgvraag. Onze ervaring is dat de betrokkenheid van cliënten en/of verwanten de kwaliteit van deze gesprekken ten goede komt. 
 
Daarbij kijken we overigens niet alleen naar de individuele cliënt, maar juist ook naar de hele context waarbinnen hij of zij verblijft. Denk daarbij aan de leefomgeving, aan de samenstelling van de groep en de daginvulling, maar ook aan de deskundigheid van begeleiders en de cultuur binnen een zorginstelling. 
 
Meer informatie over Meerzorg

Quote van de maand


"Spreek meer tussentaal om constructief met elkaar in gesprek te blijven"
Binnenkort te zien op CCE Podium: Marijke Spanjersberg, expert systeemdenken en CCE consulent
Colofon

Dit is een uitgave van het CCE (Centrum voor Consultatie en
Expertise)


Heb je vragen of suggesties?
Mail dan naar: communicatie@cce.nl

Aanmelden
Afmelden